BENZINE-INSPUITING (1896)

Hoewel de inspuitmotor nauwelijks achter liep op de carburateurmotor, zou het toch tot de beginjaren zestig duren voordat de carburateur definitief werd verdrongen. Bij indirecte inspuiting wordt de benzine in het luchtinlaatsysteem vóór de inlaatkleppen ingespoten en begint daar al de vermenging met inlaatlucht. Bij directe inspuiting wordt de benzine direct in de verbrandingsruimtes ingespoten…