DIRECTE BENZINE-INSPUITING (1938)

Hoewel de inspuitmotor nauwelijks achter lag ten opzichte van de carburateurmotor, zou het toch tot de beginjaren zestig duren voordat de carburateur definitief werd verdrongen. Bij indirecte inspuiting wordt de benzine in het luchtinlaatsysteem vóór de inlaatkleppen ingespoten en begint daar al de vermenging met inlaatlucht. Via de inlaatkleppen komt het benzine-luchtmengsel in de verbrandingsruimte…