ELEKTRISCH LASSEN [1877]

Elektrisch lassen is het onlosmakelijk aaneenhechten van twee stukken metaal door middel van een smeltbad, waarin hetzelfde soort metaal werd toegevoegd.   ELEKTRISCH LASSEN 1877. Uitvinder: Elihu Thomson (Amerika).   Meer informatie: PUNTLASSEN [1923]