TWEETAKTBENZINEMOTOR [1925]

Bij een tweetaktmotor voltrekt het arbeidsproces zich tegelijkertijd zowel onder als boven de zuiger. Daarom duurt het proces slechts twee in plaats van – zoals bij de viertaktmotor – vier slagen. Tweetaktmotoren hebben ten opzichte van viertaktmotoren een hoger specifiek vermogen. Ze schieten echter op het gebied van uitlaatgasemissie zo te kort, dat ze onmogelijk…