UITLAATSYSTEEM [1850]

Een uitlaatsysteem is een verzamelnaam voor een stelsel van pijpen, dat verbruikte verbrandingsgassen vanuit de motor naar de buitenlucht voert.   Circa 1850. In grote Engelse steden was halverwege de negentiende eeuw niet zozeer de uitlaatgasemissie van auto’s het probleem (daarvan wist men toen nog te weinig) als wel de stank. Al moet worden gezegd,…