VERKEER [8]

Het vroegere Perzische Rijk (nu Iran, circa 7000 v.Chr.) was waarschijnlijk het eerste rijk in de historie met een gedegen wegennet. Daarbij moet het verkeerĀ  een zekere mate van discipline hebben betracht zonder dat er direct sprake was van verkeersregels.   STRAATVERLICHTING 0. Ten tijde van het Romeinse Rijk was in de grote steden al…