VULCANISEREN [1839]

Vulcaniseren is de bewerking van rubber met gesmolten zwavel, waardoor het elastisch wordt en zich kan hechten aan andere stoffen (zoals metaal).   1839. Uitvinder van het vulcanisatieproces: Charles Goodyear (Amerika)  en Thomas Hancock (Engeland). Deze gebeurtenis vormde het startsein tot de ontwikkeling van de luchtband.

VROUW ALS NAAMGEVER [1893]

Na de fiets werd aan het einde van de negentiende eeuw de auto door vrouwen benut als middel om hun veranderende maatschappelijke positie ten opzichte van mannen extra gestalte te geven.   AUTO MET EEN VROUWENNAAM ALS TYPE-AANDUIDING 1893. Eerste auto: Benz ‘Viktoria’ (Duitsland). Victoria was de Romeinse godin van de overwinning.   AUTO MET…

VROUW ALS AUTOMOBILIST [1888]

Na de fiets werd aan het einde van de negentiende eeuw de auto door vrouwen benut als middel om hun veranderende maatschappelijke positie ten opzichte van mannen extra gestalte te geven.   1888. Bertha Benz (Duitsland) was de echtgenote van Carl Benz en mogelijk de eerste vrouwelijke automobilist ooit. In 1888 reed zij buiten medeweten van…

VROUW ALS AUTOCOUREUR [1898]

Na de fiets werd aan het einde van de negentiende eeuw de auto door vrouwen benut als middel om hun veranderende maatschappelijke positie ten opzichte van mannen extra gestalte te geven.   1898. Eerste vrouwelijke autocoureur: Marie Laumaillé (Frankrijk). Ze reed in haar leven slechts één race (Parijs-Nice), maar versloeg daarbij wel haar echtgenoot Albert die…

VROUW ALS AUTOCONSTRUCTEUR [1912]

Na de fiets werd aan het einde van de negentiende eeuw de auto door vrouwen benut als middel om hun veranderende maatschappelijke positie ten opzichte van mannen extra gestalte te geven.   1912. Eerste vrouwelijke autoconstructeurs: Margaret Knight en Beatrice Davidson (Amerika). Ze waren beiden constructeur tevens eigenaar van de autofabriek K-D (met de K van…

VROUW [1888]

Na de fiets werd aan het einde van de negentiende eeuw de auto door vrouwen benut als middel om hun veranderende maatschappelijke positie ten opzichte van mannen extra gestalte te geven.   VROUW ALS AUTOMOBILIST 1888. Voor meer informatie: zie VROUW ALS AUTOMOBILIST.   VROUW ALS NAAMGEVER 1893. Voor meer informatie: zie VROUW ALS NAAMGEVER.   VROUW…