AUTO ALGEMEEN (1769)

  Afbeelding 1 – ‘Auto’ van Ferdinand Verbiest (1678).   VOORGESCHIEDENIS Zo’n vijfhonderd jaar vóór de daadwerkelijke uitvinding van de automobiel, in 1280, zag de Engelse uitvinder/ziener Roger Bacon (1214-1292) de bui al hangen. Hij schreef toen: ‘Ooit zal het mogelijk zijn om voertuigen te bouwen, die zich zonder hulp van trekdieren met onvoorstelbare kracht…

ASBEST (1908)

Asbest is de verzamelnaam van natuurlijke mineralen in de vorm van microscopisch kleine vezels. Asbest is sterk, slijtvast, isoleert geweldig en is onbrandbaar. Maar het is bij inademing ook uiterst giftig.  VOORGESCHIEDENIS Asbest was als isolatiemiddel al bekend ten tijde van het Romeinse Rijk.   ASBEST IN AUTO’S Uitvinder van de asbest remvoering: Herbert Frood…

ARTILLERIETREKKER (1770)

Een artillerietrekker is een militair voertuig, dat kanonnen over vaak onverhard terrein moet trekken. Tot en met de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren legers in dat opzicht nog (deels) afhankelijk van de inzet van paarden. Afbeelding 1 – Artillerietrekker van Cugnot (1770).   GEMOTORISEERDE ARTILLERIETREKKER Uitvinder van de gemotoriseerde artillerietrekker: Nicolas Joseph Cugnot (Frankrijk, 1770), tevens…

APK (1985)

De APK (Algemene Periodieke Keuring) is in Nederland een jaarlijks terugkerende veiligheidskeuring voor personenauto’s van ouder dan drie jaar.   VOORGESCHIEDENIS In 1935 had de KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club) al eens het idee geopperd voor een landelijk verplichte, onafhankelijke veiligheidskeuring voor personenauto’s. Hier werd door het autorijdende publiek erg wantrouwend op gereageerd, waarna men…

ANTIKLOP-SENSOR (1976)

Een antiklopsensor registreert het moment waarop de motor gaat pingelen en geeft dat door aan het motormanagementsysteem. Dat zorgt er dan voor, dat de voorontsteking tijdelijk wordt verlaat. Deze procedure herhaalt zich zonodig tientallen keren per minuut.   ANTIKLOP-SENSOR Eerste auto met een anti-klopsensor: Saab (Zweden, 1976).    

ANTIDOORSLIPREGELSYSTEEM (1940)

Een antidoorslipregelsysteem (in het Engels: traction control) grijpt in, als tijdens het gasgeven de beide wielen van een aangedreven as met een duidelijk verschillend wieltoerental ronddraaien. Dit systeem werkt als een ABS, maar dan in omgekeerde richting.     Afbeelding 1 – Mercedes-Benz (1940).   MECHANISCH ANTIDOORSLIPREGELSYSTEEM  Eerste auto met een mechanisch antidoorslipregelsysteem: Mercedes-Benz (Duitsland, 1940). Bij…

AMFIBIEVOERTUIG (1805)

‘Amfi’ betekent in het oud-Grieks: aan beide kanten. ‘Bios’ betekent: leven. Een amfibie is een dier, dat zowel in het water als op het land kan leven. Een amfibie-auto kan dat op zijn manier ook.   VOORGESCHIEDENIS In beginsel was de Italiaan Raimondo di Sangro (Italië, 1760) de bedenker van het amfibievoertuig. Hij bouwde een…

AMBULANCE (1899)

Een moderne ambulance is een motorvoertuig, dat is ingericht voor het vervoer van zieken en gewonden.   VOORGESCHIEDENIS De vroegst bekende vorm van ziekenvervoer stamt uit het vroegmiddeleeuwse Engeland, circa het jaar 800. Daar werden zieken en gewonden soms meegevoerd in hangmatten die op een door paarden getrokken kar waren geplaatst. Twee eeuwen later werd…

ALUMINIUM (1808)

Aluminium is een lichtmetaal, dus een metaal dat aanzienlijk lichter is dan staal. Het heeft een groot elektrisch geleidingsvermogen en is corrosiebestendig. Het kan echter slecht tegen warmte en is zo zacht, dat het niet ‘puur’ kan worden toegepast – alleen als hoofdbestanddeel van een legering die lichtmetaal wordt genoemd.    ALUMINIUM Humprey Davy (Engeland,…

ALPAX (1921)

Alpax is een lichtmetaal, maar dan bestaande uit een legering van 87% aluminium en 13% silicium.   ALPAX Na de Eerste Wereldoorlog ((dus na 1918) was koper moeilijk verkrijgbaar. Dat gold dus ook voor de legering aluminium-koper. Daarom werd bij de fabricage  van lichtmetalen componenten voor trams, luchtschepen en soms auto’s gebruik gemaakt van de stof…